Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» внесено зміни до Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 № 46-93, згідно з якими з 1 січня 2018 року скасовано дію Декрету та припинено діяльність Державної системи сертифікації, яка, зокрема, передбачала проведення обов’язкової або добровільної атестації виробництв. Але, поряд з цим, у деяких нормативно-правових актах України залишилися норми щодо необхідності проведення атестації виробництв. Тому в перехідний період, пов’язаний з недосконалістю законодавства, ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» створив Систему добровільної сертифікації УкрСЕПРО (Система УкрСЕПРО), яка увібрала в себе найкращий досвід, набутий Державною системою сертифікації та базується на її основних принципах і підходах до атестації виробництв.

Система УкрСЕПРО має на меті:

- запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров'я та майна громадян і навколишнього природного середовища;

- створення умов для участі суб'єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічному і науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі;

- сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції, робіт, послуг.

 

Атестація виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Підприємство, що виготовляє спирт етиловий, коньячний і плодовий, алкогольні напої і тютюнові вироби (далі – продукція), для отримання ліцензії зобов’язаний надати органам Державної фіскальної служби України атестат виробництва відповідно до вимог Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» розроблено «Порядок проведення атестації виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», що встановлює вимоги до проведення атестації виробництва з урахуванням вимог Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" на підставі Порядку проведення атестації виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого наказом Держстандарту від 29.02.1996 № 85 (зареєстрованого в Мін’юсті 12.06.1996 за № 291/1316) та Положення про добровільну систему сертифікації УкрСЕПРО.

Для отримання атестату до органу сертифікації необхідно подати заявку на проведення атестації виробництва з анкетою.

 

Аудит (обстеження) виробництв

Аудит виробництв з метою сертифікації продукції в Системі добровільної сертифікації УкрСЕПРО проводиться відповідно до вимог «Порядку проведення сертифікації продукції».